Copyright


Deze website is eigendom van DMA-Fashionshop, Enschede. Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de website, inclusief teksten en vormgeving, behoren toe aan DMA-Fashionshop of haar leveranciers. Niets uit de inhoud van deze website, mag zonder uitdrukkelijke en vooraf door DMA-Fashionshop verleende schriftelijke toestemming worden gewijzigd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. 

© DMA-Fashionshop. Enschede, 2018. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie.